ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอย้ายครู และบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565

ไฟล์แบบคำร้องขอย้ายครู และบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565เป็นเอกสารไมโครซอร์ฟเวิร์ด (.doc) ครูสามารถนำไปแก้ไขและปรับใช้งานตามความเหมาะสมได้…

Read More
26/12/2021
ป.6 ประถม

การเปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ

การเปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆเมื่อตัวส่วนเท่ากันและตัวส่วนไม่เท่ากันพร้อมตัวอย่างโจทย์ปัญหาการเปรียบเทียบเศษส่วน…

Read More
26/11/2021