กิจกรรม

การคูณแม่9แบบไม่ต้องคูณ

การคูณแม่9แบบไม่ต้องคูณ

เป็นเทคนิคการหาผลคูณของแม่ 9 โดยไม่ต้องใช้การคูณ
กูรูดาดา เลยอยากนำเสนอในรูปแบบที่เป็นสื่อการเรียนรู้