Browsing Tag

คณิต

นอกห้องเรียน

วิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกจ้า…

เดี๋ยวนี้หากทำอะไรในสิ่งที่ดีที่งาม โดยไม่มีการปรุงแต่งคนจะไม่สนใจ ไม่เหมือนอบายมุขที่ไม่ต้องปรุงแต่งมาก คนก็วิ่งเข้าหา…

Read More
14/10/2013