Browsing Tag

ข้อสอบ

ดาวน์โหลด ป.6 ม.3 ม.6

รวมข้อสอบ O-NET 2560 ป.6 ม.3 และ ม.6

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

Read More
21/01/2020
ดาวน์โหลด ป.6 ม.3 ม.6

รวมข้อสอบ O-NET 2561 ป.6 ม.3 และ ม.6

ทางสทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ พวกเราสามารถเข้าไปโหลดตามระดับชั้นและรายวิชาได้เลยจ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย   ข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ   ข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์   ข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์  ข้อสอบพร้อมเฉลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

Read More
21/01/2020