กิจกรรม

โครงงานคณิตศาสตร์”สี่เหลี่ยมแยกร่าง”

การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ที่นำเรื่องการแยกตัวประกอบมาอธิบายในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของนักเรียน
วีดีโอนี้ใช้เพื่อการศึกษาเป็นแนวทางให้ผู้ที่ต้องการศึกษาโครงงานได้นำมาเป็นตัวอย่าง พัฒนาและประยุกต์ใช้กับเรื่องต่างๆได้