กิจกรรม

การแข่งขันรูบิค ปี60

รูบิคเป็นเกมที่น่าสนใจและสนุกสนาน ทาง ร.ร.ดารุสสาลามจึงได้สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันรูบิคขึ้นมา

ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์. ร.ร.ดารุสสาลาม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

.

.

.