กิจกรรม

QCP+QSP ดารุสไปทัศนศึกษาที่มาเลฯ

นักเรียนโปรแกรม QCP และ QSP โรงเรียนดารุสสาลามไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนอิมทียาส ประเทศมาเลเซีย(2558)

ดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ(HD)ได้ที่นี่!(2.30GB)