นอกห้องเรียน

เว็บโปรแกรมคำนวณออนไลน์ “Kidlek.com”

แนะนำเว็บไซต์ฟรีเครื่องคิดเลขและโปรแกรมคำนวณออนไลน์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจที่ไม่มีเครื่องคิดเลขหรือต้องการโปรแกรมเฉพาะที่ฟรี ใช้ได้ทันที และไม่ต้องติดตั้ง www.kidlek.com…

Read More
13/05/2016
Default
กิจกรรม

กิจกรรม The box ของ ม.5/8 (STEM)

กิจกรรม The box ขากล้องกล่องเซลฟี่ -เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนได้ออกแบบการสอนในรูปแบบ STEM -วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่นักเรียนได้ออกมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ได้คิดและประดิษฐ์ออกมา -โดยมีเงื่อนไข ว่า ในระยะเวลาที่จำกัดและอุปกรณืที่จำกัด ต้องสร้างขากล้องที่จะวางกล้องมือถือเพื่ออัดไฟล์การอธิบายโจทย์ได้อย่างไร…

Read More
31/07/2015
Default
Default
กิจกรรม

กิจกรรม The box ของ ม.5/9 (STEM)

กิจกรรม The box ขากล้องกล่องเซลฟี่ -เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนได้ออกแบบการสอนในรูปแบบ STEM -วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่นักเรียนได้ออกมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ได้คิดและประดิษฐ์ออกมา -โดยมีเงื่อนไข ว่า ในระยะเวลาที่จำกัดและอุปกรณืที่จำกัด ต้องสร้างขากล้องที่จะวางกล้องมือถือเพื่ออัดไฟล์การอธิบายโจทย์ได้อย่างไร…

Read More
31/07/2015