เว็บโปรแกรมคำนวณออนไลน์ “Kidlek.com”

แนะนำเว็บไซต์ฟรีเครื่องคิดเลขและโปรแกรมคำนวณออนไลน์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจที่ไม่มีเครื่องคิดเลขหรือต้องการโปรแกรมเฉพาะที่ฟรี ใช้ได้ทันที และไม่ต้องติดตั้ง

www.kidlek.com


Read more

วิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกจ้า…

เดี๋ยวนี้หากทำอะไรในสิ่งที่ดีที่งาม โดยไม่มีการปรุงแต่งคนจะไม่สนใจ ไม่เหมือนอบายมุขที่ไม่ต้องปรุงแต่งมาก คนก็วิ่งเข้าหา Read more