ม.4 ม.5 ม.6 มัธยม

รวมข้อสอบโอเน็ต ระดับ ม.ปลาย ปี 49-54

รวมข้อสอบโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปี 2549 -2554)

น้องๆคนใดสนใจ ลองทำข้อสอบเก่าๆได้ เป็นการเตรียมตัวก่อนการสอบ

เอกสารชุดนี้ ได้ แบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่องๆ และ ลองแยกเรื่องแต่ละเรื่องที่ออกสอบมา

ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ที่รวบรวมข้อสอบนี้ : นายมุกตา   เจะลอ ครูโรงเรียนบ้านบาเจาะ

สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้

DOWNLOAD