กิจกรรม

ประมวลภาพ GSM Camp 2012 (8-9 เม.ย.’55)

ประมวลภาพค่ายอัจฉริยภาพวิทย์-คณิต (Gunieus Science and Mathematic Camp หรือ GSM Camp) เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนดารุสสาลาม