กิจกรรม

ประมวลภาพวันคล้ายวันสถาปนากองทุนนักเรียนกำพร้าและยากจน ปี’57

วีดีโอประมวลภาพวันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กกำพร้าและยากจน(กองทุนนักเรียนกำพร้าและยากจน) ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี

ณ โรงเรียนดารุสสาลาม ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
โดย งานกองทุนสงเคราะห์นักเรียน โรงเรียนดารุสสาลาม