กิจกรรม

บันฑิตน้อย 2554 (โรงเรียนเจริญศึกษา)


ประมวลภาพพิธีจบการศึกษาหรืองานบัณฑิตน้อยของด.ช.ฟาดิล ประจำปีการศึกษา 2553 ณ โรงเรียนเจริญศึกษา น่าจะเป็นวันที่ 20 มีนาคม 2554