โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยรวม 0 556

โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยรวมสำหรับผู้ประกอบอาชีพสายครูหรืออาจารย์
สามารถคำนวณเกรดเฉลี่ยของนักเรียนทั้งห้องในหนึ่งภาคเรียนได้ แสดงเกรดเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนในภาคเรียนนั้นๆได้พร้อมระบุลำดับที่ของนักเรียนในชั้นเรียนโดยเรียงจากลำดับที่1จนถึงลำดับที่สุดท้ายได้

การใช้งานไม่ยุ่งยากเพียงป้อนชื่อ-สกุลของนักเรียน ป้อนรหัสวิชาและหน่วยกิจของแต่ละวิชาทุกวิชา จากนั้นโปรแกรมจะคำนวณและแสดงผลออกมาอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดที่นี่!

รีวิวโปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ย

9.9 out of 10
ข้อดี -ใช้ง่าย -มีประโยชน์ต่อสังคม ข้อเสีย -ไม่มี (ถ้ามี..จะนำไปปรับปรุงในโอกาสหน้านะค่ะ)
Previous ArticleNext Article