กิจกรรม The box ของ ม.5/8 (STEM)

กิจกรรม The box ขากล้องกล่องเซลฟี่
-เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนได้ออกแบบการสอนในรูปแบบ STEM
-วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่นักเรียนได้ออกมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ได้คิดและประดิษฐ์ออกมา
-โดยมีเงื่อนไข ว่า ในระยะเวลาที่จำกัดและอุปกรณืที่จำกัด ต้องสร้างขากล้องที่จะวางกล้องมือถือเพื่ออัดไฟล์การอธิบายโจทย์ได้อย่างไร
Read more

กิจกรรม The box ของ ม.5/9 (STEM)

กิจกรรม The box ขากล้องกล่องเซลฟี่
-เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนได้ออกแบบการสอนในรูปแบบ STEM
-วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่นักเรียนได้ออกมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ได้คิดและประดิษฐ์ออกมา
-โดยมีเงื่อนไข ว่า ในระยะเวลาที่จำกัดและอุปกรณืที่จำกัด ต้องสร้างขากล้องที่จะวางกล้องมือถือเพื่ออัดไฟล์การอธิบายโจทย์ได้อย่างไร
Read more

กิจกรรม The box ของ ม.5/10 (STEM)

กิจกรรม The box ขากล้องกล่องเซลฟี่
-เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนได้ออกแบบการสอนในรูปแบบ STEM
-วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่นักเรียนได้ออกมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ได้คิดและประดิษฐ์ออกมา
-โดยมีเงื่อนไข ว่า ในระยะเวลาที่จำกัดและอุปกรณืที่จำกัด ต้องสร้างขากล้องที่จะวางกล้องมือถือเพื่ออัดไฟล์การอธิบายโจทย์ได้อย่างไร
Read more

กิจกรรม The box ของ ม.5/11 (STEM)

กิจกรรม The box ขากล้องกล่องเซลฟี่
-เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนได้ออกแบบการสอนในรูปแบบ STEM
-วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่นักเรียนได้ออกมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ได้คิดและประดิษฐ์ออกมา
-โดยมีเงื่อนไข ว่า ในระยะเวลาที่จำกัดและอุปกรณืที่จำกัด ต้องสร้างขากล้องที่จะวางกล้องมือถือเพื่ออัดไฟล์การอธิบายโจทย์ได้อย่างไร
Read more

กิจกรรม The box ของ ม.5/17 (STEM)

กิจกรรม The box ขากล้องกล่องเซลฟี่
-เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนได้ออกแบบการสอนในรูปแบบ STEM
-วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่นักเรียนได้ออกมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ได้คิดและประดิษฐ์ออกมา
-โดยมีเงื่อนไข ว่า ในระยะเวลาที่จำกัดและอุปกรณืที่จำกัด ต้องสร้างขากล้องที่จะวางกล้องมือถือเพื่ออัดไฟล์การอธิบายโจทย์ได้อย่างไร
Read more