ประมวลภาพ GSM Camp 2011 0 995

ประมวลภาพค่ายอัจฉริยภาพวิทย์-คณิต (Gunieus Science and Mathematic Camp หรือ GSM Camp) เมื่อวันที่ 11-20 เมษายน 2554 ณ โรงเรียนดารุสสาลาม

Previous ArticleNext Article